Biuletyn Informacji Publicznej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Zgodnie z zarządzeniem nr 26/2024 z dnia 07 lutego 2024 roku Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024 - 2025 w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. koordynator ds. dostępności przedkłada do wglądu przedmiotowy plan opracowany na lata 2024 - 2025.

Plan poprawy dostępności 2024-2025

 

Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr 224/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. na rok 2023 koordynator ds. dostępności przedkłada do wglądu przedmiotowy plan opracowany na rok 2023.

Plan poprawy dostępności 2023

 

Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr 8/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. na rok 2022 koordynator ds. dostępności przedkłada do wglądu przedmiotowy plan opracowany na rok 2022.

Plan poprawy dostępności 2022

 

Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w sprawie wprowadzenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. na rok 2021 koordynator ds. dostępności przedkłada do wglądu przedmiotowy plan opracowany na rok 2021.

Plan poprawy dostępności 2021

 

Archiwum BIP Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., w tym konkursów, ogłoszeń i zamówień publicznych, znajduje się na stronie bip.pcmnzoz.pl