Biuletyn Informacji Publicznej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Gabinet dostępny dla każdego

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej dla osób (kobiet) ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Zakup fotela ginekologicznego, elektrycznie regulowanego, przystosowanego do pacjentów z niepełnosprawnościami.
  2. Zakup leżanki z regulowaną elektrycznie wysokością i pozycją fotelową.
  3. Zakup wagi platformowej, podnośnika mobilnego oraz wózka transportowego.
  4. Zainstalowanie sprzętu w gabinecie w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.
  5. Przeszkolenie personelu z prawidłowego użytkowania sprzętu.

Przedsięwzięcie przyczyni się do polepszenia warunków przyjęć pacjentów ze szczególnymi potrzebami w Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz do poprawy jakości diagnozowania i leczenia pacjentów. Zastosowanie zakupionego sprzętu medycznego zwiększy ponadto kompleksowość wykonywanych usług, poprawiając jakość świadczeń, zarządzania i organizację usług.

Okres realizacji projektu: 09.10.2023 r. – 31.12.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 100 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 80 000,00 zł

Archiwum BIP Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., w tym konkursów, ogłoszeń i zamówień publicznych, znajduje się na stronie bip.pcmnzoz.pl