Biuletyn Informacji Publicznej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Logo UE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 09 - Włączenie społeczne
Działanie: 09.02 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Numer projektu: RPLD.09.02.01-10-F004/18
Nazwa projektu: „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego”

 

Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa dostępu do realizowanych w powiecie pabianickim zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, będących odpowiedzią na zdiagnozowane w regionie potrzeby. Cel zostanie osiągnięty poprzez wsparcie w ramach projektu usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność, w których duży nacisk położony zostanie na indywidualizację wsparcia, tak, żeby jego zakres w jak największym stopniu był dostosowany do potrzeb poszczególnych osób. Celem tych działań będzie udzielenie wsparcia dla osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Adresaci projektu:
- 16 osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność
- 6 osób z otoczenia osób niesamodzielnych, w zakresie niezbędnym dla skutecznego wsparcia osób niesamodzielnych

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
1. Usługi społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami, świadczone poza miejscem zamieszkania.
2. Usługi opiekuńcze i asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, świadczone w miejscu zamieszkania.
3. Szkolenie asystentów osób z niepełnosprawnością.

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie, gmina Pabianice, gmina wiejska Pabianice

Okres realizacji projektu: od: 01.08.2019 do: 31.07.2022

Całkowita wartość projektu: 1 566 225,60 zł

Dofinansowanie UE: 1 409 603,04 zł

Beneficjent:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
www.pcm-szpital.pl

Kontakt:
Dział Projektów, Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
tel. 42 22 53 540, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pcm-szpital.pl

Archiwum BIP Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., w tym konkursów, ogłoszeń i zamówień publicznych, znajduje się na stronie bip.pcmnzoz.pl