Biuletyn Informacji Publicznej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach”
nr POWR.04.01.00-00-DM12/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotem Zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych aparatów (2 szt.) EKG w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży w Pabianicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (2)

Informacja o wyniku postępowania

Archiwum BIP Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., w tym konkursów, ogłoszeń i zamówień publicznych, znajduje się na stronie bip.pcmnzoz.pl