Biuletyn Informacji Publicznej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji grantu "Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ"

Adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/808441

Archiwum BIP Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., w tym konkursów, ogłoszeń i zamówień publicznych, znajduje się na stronie bip.pcmnzoz.pl